Jump to content
Sign in to follow this  
SKY™

Πώς μειώνουμε το πρόστιμο αυθαιρέτων για την αισθητική, ενεργειακή αναβάθμιση και στατική ενίσχυσή τους

Recommended Posts

eng11-1024x429.jpg

lamkt10.png

Οι τελευταίοι νόμοι που αφορούν την τακτοποίηση αυθαιρέτων καθώς και η υποχρέωση για ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου πριν τη μεταβίβαση ενός ακινήτου, ανέδειξαν το μεγάλο πρόβλημα της στατικής και ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων, αλλά και της αισθητικής υποβάθμισης ευαίσθητων οικιστικά περιοχών, λόγω αυθαιρέτων κατασκευών με υλικά που δεν είναι σύμφωνα με την μορφολογία των περιοχών, όπως είναι οι παραδοσιακοί οικισμοί.

Γι’ αυτό το λόγο, η πολιτεία δίνει κίνητρα στους ιδιοκτήτες για να προβούν στη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων και ταυτόχρονα να συμμετέχουν στην προσπάθεια για βελτίωση του κτιρίου τους.

Έτσι, οι ιδιοκτήτες μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των αυθαιρέτων τους και αντί να πληρώσουν το σύνολο του προστίμου που τους αναλογεί, να αξιοποιήσουν τα χρήματα αυτά με την αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και με εργασίες στατικής ενίσχυσης.

Ποιες είναι εργασίες που επιδοτούνται; Εργασίες προσαρμογής σε κτίρια εντός Παραδοσιακού Οικισμού ή σε Διατηρητέα Κτίρια που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017, με απαίτηση επιτροπής: το πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των δαπανών εργασιών προσαρμογής και μέχρι 50% του προστίμου.

Στη διαδικασία μείωσης εντάσσονται οι δαπάνες:

– για αγορά υλικών/εξοπλισμού

– για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και

– για την αποζημίωση Ελεγκτών Δόμησης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη

β) Απόφαση της Επιτροπής ή των Συμβουλίων

γ) Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για τις εργασίες προσαρμογής, όπου απαιτείται

δ) Παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξοπλισμού

ε) Βεβαίωση των Επιτροπών ή των Συμβουλίων ή πόρισμα ελεγκτή δόμησης ότι οι εργασίες προσαρμογής υλοποιήθηκαν.

Εργασίες Στατικής Ενίσχυσης κτιρίων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017, για την επισκευή, αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της κατασκευής του, μετά από μελέτη και τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό, το πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των εργασιών στατικής ενίσχυσης και μέχρι:

* 60% του προστίμου σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3

* 50% του προστίμου σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2

* 30% του προστίμου σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1

Στη διαδικασία μείωσης εντάσσονται οι δαπάνες:

για αγορά υλικών/εξοπλισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ του ν. 4495/2017 για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και για την αποζημίωση Ελεγκτών Δόμησης αμοιβές μελετών στατικής επάρκειας και στατικής ενίσχυσης, κατά περίπτωση και με ανώτατο ποσό το 2,5% του προστίμου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του, ο αριθμός της βεβαίωσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017, τα στοιχεία του κτιρίου, για το οποίο αιτείται μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου, το ποσό προστίμου που έχει υπολογιστεί, το ύψος της δαπάνης για την υλοποίηση παρεμβάσεων στατικής ενίσχυσης και το ποσό που αιτείται να αφαιρεθεί.

β) Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της έγκρισης εργασιών στατικής ενίσχυσης του κτιρίου όπως αυτή ορίζε­ται στην παράγραφο 5 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017.

γ) Παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξοπλισμού.

δ) Αντίγραφο της τεχνικής έκθεσης στατικού ελέγχου ή μελέτης στατικής επάρκειας, εάν αυτή είναι υποχρεωτική.

ε) Πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που βεβαιώνει την ορθή εκτέλεση των εργασιών που προβλεπόταν στην εκδοθείσα άδεια στατικής ενίσχυσης.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με την οποία δηλώνει ότι υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα στοιχεία των οποίων είναι αληθή, ότι όλα τα παραστατικά δαπα­νών που υποβάλλει εκδόθηκαν για την αγορά υλικών/εξοπλισμού, την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για τη στατική ενίσχυση του κτιρίου που αναφέρει η αίτησή του, καθώς επίσης και ότι για το εν λόγω κτίριο οι ιδιοκτήτες δεν έχουν λάβει επιδότηση/ενίσχυση από κρατικά ή και συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για την επισκευή/αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού τους ή αποκατάστασης ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές κατα­στροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση).

Γ. Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίων σε κτίρια που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017, το πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης και μέχρι:

* 50% για υπερβάσεις έως 250 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας και έως 500 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με άλλες χρήσεις πλην κατοικίας,

* 30% για υπερβάσεις άνω των ανωτέρω αναφερομένων.

Εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς, κατόπιν διενέργειας δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων στο κτίριο πριν και μετά τις παρεμβάσεις.

Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και δύναται να αφορούν:

στο κέλυφος του κτιρίου, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης

Στη διαδικασία μείωσης εντάσσονται οι δαπάνες:

για αγορά υλικών/εξοπλισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ του ν. 4495/2017 για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρηση.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α) Αντίγραφα των δύο Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης που θα εκδοθούν κατόπιν ενεργειακών επιθεωρήσεων από Μηχανικό που έχει την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητού. Η πρώτη λαμβάνει χώρα μετά την υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017 και πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης των παρεμβάσεων και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου

β) Παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξοπλισμού

γ) Πόρισμα – Δήλωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή που διενήργησε τη δεύτερη επιθεώρηση, στο οποίο δηλώνεται η ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων και η επίτευξη του ενεργειακού στόχου

δ) Υπεύθυνη δήλωση του του αιτούντος, με την οποία δηλώνει ότι υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα στοιχεία των οποίων είναι αληθή, ότι όλα τα παραστατικά δαπανών που υποβάλλει εκδόθηκαν για την αγορά υλικών/εξοπλισμού, την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που αναφέρει η αίτησή του καθώς επίσης και ότι οι ιδιοκτήτες για το εν λόγω κτίριο δεν έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους.

Τι πρέπει να προσέξει ο ιδιοκτήτης; η έκπτωση δεν εφαρμόζεται σε κτίρια, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει για αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν σχετικές παρεμβάσεις ανάλογα με την περίπτωση το παράβολο πληρώνεται αυτούσιο και δεν συμψηφίζεται ο Φ.Π.Α. των υλικών και των εργασιών δεν συμψηφίζεται για ιδιοκτησία ή ακίνητο, όπου ισχύουν ταυτόχρονα δύο ή τρεις περιπτώσεις μείωσης, ο μέγιστος συντελεστής μείωσης του προστίμου δεν μπορεί να ξεπερνά το 65% αυτού τα καταβληθέντα ποσά για εργασίες αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται από τις αρχές ελέγχονται δειγματοληπτικά 5% των σχετικών δηλώσεων ο έλεγχος μετά από καταγγελία ή εντολή δημοσίας αρχής διενεργείται από Ελεγκτές Δόμησης.


hellen12.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΤΟ HELLENISM.NET!

Εάν σας ενδιαφέρει να γίνετε ενεργό μέλος του Hellenism.Net σαν moderator στο forum, ή αν σας ενδιαφέρει να γράφετε άρθρα/κείμενα στους λογαριασμούς Facebook, Twitter και Google+ του Hellenism.Net, ή αν ασχολείστε με προγραμματισμό ιστοσελίδων, τότε επικοινωνήστε μαζί μας!

Χρειαζόμαστε εθελοντές για να κρατησουμε το  Hellenism.Net ζωντανό!

Follow us

Hellenism.Net Facebook Feed

×
×
  • Create New...