Jump to content
Hellenism.Net

 

Sign in to follow this  
Guest Satyr

Aphorisms

Recommended Posts

Guest Satyr
Να συστηθώ.
 
Γεννήθηκα στην Σπάρτη Λακωνίας.
Πριν το πρώτο έτος ζωής οι γονείς μου με μετακόμισαν στον Καναδά, όπου και μεγάλωσα τα πρώτα χρόνια.
Ο πατέρας μου, σαν πολλούς μετανάστες, δεν του άρεσε το εξωτερικό.
Ποθούσε να γυρίσει στην μητέρα Ελλάδα, οπότε κάθε πέντε-έξι χρόνια γυρίζαμε στην Ελλάδα.
 
Αυτό έγινε τέσσερις φορές – από ηλικία δέκα μέχρι είκοσι-ένα, όταν απολύθηκα από τον στρατό.
Πήγα στα ελληνικά σχολεία, και υπηρέτησα τον Ελληνικό στρατό – Έβρο, και Κιλκίς – είκοσι-ένα μήνες, ήταν τότε.
 
Μιλώ άπταιστα Ελληνικά μα η ορθογραφία μου είναι απαίσια.
Μου σπαταλά πολύ χρόνο να διορθώνω τα πολλά λάθη μου, γι’αυτό προτιμώ να γράφω στα Αγγλικά.
Μετά από τόσα χρόνια γράφω καλύτερα στα αγγλικά.
Τα Ελληνικά μου φθάρθηκαν, όπως τον μυ που ατροφεί όταν δεν τον χρησιμοποιείς.
 
Ο σκοπός μου είναι να εξυγιάνω την Ελληνική ψυχή, που επίσης ατροφεί, και αργοπεθαίνει.
Το χρωστάω στους προγόνους μου, προς τους οποίους αισθάνομαι μεγάλη ντροπή με τα κατάντια της Ελλάδας και του Ελληνισμού.
 
Η μεγάλη αγάπη φαίνεται στην κριτική μου.
Όπως ο πατέρας γυμνάζει τον υιό του, τον κάνει να υποφέρει, να κλαίει, για να δυναμώσει, να γίνει τρανός, να ξεπεράσει τον ίδιο, έτσι κι’εγώ κάνω ότι μπορώ στην εποχή που ζούμε.
Το κάνω για τον υιό μου. Για να μεγαλώσει και να είναι υπερήφανος Έλληνας, και όχι αυτό που βλέπω στην τηλεόραση καθημερινά, και με λυπεί, και αυτό που έζησα τα χρόνια που ήμουν εκεί.
 

 

Το φιλότιμο δεν είναι μόνο μια λέξη, που την πετάμε εδώ κι'εκεί...είναι πράξη ζωής, είναι βίωμα, είναι υπερηφάνεια και αρχοντιά.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr

Supportive Lie

 

Those who do not believe in the words they speak, need others to hear them, proving they were spoken, and in their speaking they need another to believe them, because they cannot.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr
Fated Love
How we go out of our way to forgive a loved one - a parent, a child, an icon, a god.
How willing to look again, to listen more intently, wanting to find some detail that we can manipulate into forgiveness.
How unwilling we are to consider the possibility that we may have been mistaken, our judgment flawed, our reasoning corrupt. 

Our invested passion unable to break free, doubles-down, increasing our love, explaining our foolishness with a vague factor nobody has yet considered.
We fall into certain destruction to save our ego.
This is our faith.    

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr
Sibling Burdens 
An only-child's psychology, especially an only son, is different from one that has siblings, particularly married with children.
There's less pressure, and so less guilt associated with remaining on the periphery of human social activities, memetic and genetic.

Child-less women have less pressure, because their circumstances are a matter of personal choice, but a boy has the added shame of not being able to pass on the bloodline, not because of choice, but because of being judged unworthy.
He becomes his entire bloodlines net worth, and though not affected personally he carries this as a testament of a choice denied. 

Such males usually compensate by seeking to become a memetic fertilizer, a priest, or a guru, fertilizing minds because fertilizing wombs is either not an option, or too costly for them to consider.  
An only son is both first born and last born - burdened and pampered. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr

Father's Love

 

Those who have never been fathers can never fully understand the magnitude of love in the "cruelty" of a father, wanting to prepare his child for the world.
A love so magnanimous that it suffers the pain of his child, and endures its resentment.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr
Ascesis
Stress burns away stored fat.
Fear focuses the mind, triviality falling by the wayside.
War returns woman from her hedonistic exploits, her careless extravagances, back to her center, her womb.
There she finds her past, and her perfect mate. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr

Idealized Hedonism

Hedonism is the final destination of every base mind.
With nothing else to idealize it idealizes the sensation of fulfilment.
It idealizes idealism. 
With no end, the means becomes the end.

It reverts to a primal level, and calls this an epiphany, using all kinds of jargon to hide this fact. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr

New Shield 

 

Defeated warriors take away from the fight, if they survive it, scars, and bruises, but also experience.
They then want a memento of their survival, and they craft armor and shield copying those the victor wore. 

He returns to the battlefield wearing them, hoping he also absorbed the victor's spirit, symbolized by his new image. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr

Mothers and Daughters

 

Christianity had to distance itself from Judaism. It distinguished itself by claiming to be different.
Marxism had to distance itself from Christianity. It distinguished itself by claiming to be different.

Will not a newborn daughter distance herself from her mother, if she hopes to be independent of the past, and make a name for herself?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr
Deluded Resentment of a born Victim
 
A victim wants to victimize all, so that his own pain and suffering, and his own weakness and shame, will no longer be so obvious.

He studies his master to imitate what he submitted to.
He studies the free-spirit to become a more masterly master - combining his own master's powers, the one he could not resist, and he integrates it with the spirit of those that got away from what he submitted to, the one who did resist, desperate to become a master over all, including those his own master could not dominate.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr
Cuckold Cocketery 
 
A cuckold externalizes his internal shame - he avenges himself against the ones that hurt him.
He repeats his shame, unburdening himself from its weight. 
He casts another, his mate, in the role of his feminized spirit, and watches himself being used sexually by a stranger - usually some brute with low intelligence. 


A feminized weakling must return to the one he surrendered to, was emasculated by, hoping to avenge himself against all those who, unlike him, never bowed down, were never seduced, or mind-raped.
In the place of the one who seduced and abused him he will place a representation of the one who made him aware of his weakness, of his secret shame, and how he enjoyed the surrender, wanting to use this surrogate to accentuate the power of seduction, so that those who never surrendered will finally fall to their knees, and when this happens he will finally be free of his own shame.    

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr
Personal God

In a post-God era, the average moron asks:
"What is the best life?", and no longer receives an answer, except form the wannabe replacements Messianic Abrahamic echoes, and secular spiritualism. 
The answer is right in front of him: a personal, relationship with an indifferent, unconscious, objective world: subjective meets objective.
World works in mysterious ways...but its most obvious voice is cost/benefit.

If the relationship is one sided, or out of touch, the world will most certainly not fail to make its dissatisfaction obvious.
If the believer fails do humble himself, or show the proper deference, the consequences will be immediate.

What lie, what words, what ignorance or innocence will help him then, and for how long?    

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr

Natural Quality Detectors

Women have evolved an innate resistance to pretense.
When males evolved the ability to lie, to pretend, to fake it, so as to impress females and find a mate, their performance did nothing about the inferior genes they carried, and these were passed in using trickery.
The gene of hypocrisy is part of the male’s sexual game. 
In the genetic conflict of male/female reproductive specialization, females had to evolve an intuitive lie-detector, and like many traits in nature, it needn’t be lucid, or precise, but only relatively effective.
Female talent for detecting liars and pretentious wannabe's is part of their reproductive role, filtering out weak genes, preventing them from passing-on to future generations.
Social memetic rules, enforcing a slackening of sexual options, made this natural ability less effective, like it took away a male's natural genetic advantages.
Social conventions did not eliminate the genetic trait, they only blunted it. 
Females can still detect fakes, but they have fewer options, besides guile. 
Of course their inability to rationalize their intuitions still makes them susceptible to pretence.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr

Consumer/Consumed

Opposites attract only when one is attempting to feed a need, by assimilating what is weaker, breaking it apart, like in the process of digestion, to select what parts it needs, and expel the undesired, or when one is dissatisfied with self and wants to be assimilated by something/someone who will compensate for its own deficiencies.

Obsession, and addiction are found here.

Agape/Eros
The similar attracts when one likes himself and his past/nature, wanting to find others, of his/her kind to cultivate their shared traits, principles, ideals - genetics/memetics

Erotically, a female (and a male) loving herself, finds a male who is like her, to reproduce her traits. 
She rejects what is unlike her not wanting to dilute or destroy her own qualities. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr

Liberated View

 

When my feet are firmly on the earth, have found their grounding, and I've grown to trust them, my head can turn outward and upwards, towards the distant horizon, and the heavenly beyond. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr

Hyper-sensitivity versus Hyper-awareness

To be perceptible to subtle sensual input, is the consequence of higher cognitive functions.
Stimuli enter the brain continuously, most of it unprocessed, and never being integrated into an abstraction.
These stimulations fall away, in time, are stored, for a time in the sub-conscious, where they emerge during sleep, or express themselves as intuition, gut-feeling, a sensation the mind cannot rationalize.
Hyper-Awareness is a product of a more sophisticated mind, that can bring into consciousness more of the data streaming into the brain from external and internal sources.
It means the brain is lucid to a higher degree, having integrated more sensual input into its mental models, its abstractions - less unresolved sensation fall into the subconscious, or are lost in time. 
Sensitivity of the sense organs to stimuli is a factor - organism cannot convert into neural code what its sense organ fails to be stimulated by.
Sense organ sensitivity is not the same as hyper-sensitivity.

Hyper-Sensitivity refers to a psychological state, or a weak nervous system, including brain, which is threatened by over-stimulation.
The nervous system's weakness being part of the organ hierarchies producing psychology, individual personality. 
A weak nervous system can be a product of poor genes, or sheltering.
An organ protected from stimulations above a particular level will be more vulnerable to stimulation above it.
Like a muscle reacts to weight, or an eye reacts to sunlight when it has never experienced it above a muted level, like in a cave.
Sudden exposure to a level above the habitual may damage the sense organ, and the nervous system.
Hypersensitivity to ideas, is another example of sheltering.
Prolonged periods of protection from reality, or a product of inferior tolerance to anything above a certain level of stress, are the foundation of psychosis.
The mind shattered, stressed to its maximum capacity, if it is exposed to reality above the level used to within the sheltering controlled environment.
consequences of too much "love", producing a child unable to deal with world. 
First contact may result ni a self-defensive retreat, after permanent damage has been absorbed.
Suddenness of the effect is where damage is dealt. 
Gradual habituation, as that experienced through exercise, training, is best. 
A delicate frame, suddenly exposed to a heavy burden, may break its bones, and rip its muscles. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr

Actor's Talent

Humans can imitate chimpanzees convincingly, if they have talent; a chimpanzee cannot imitate a human convincingly. 
At least not to humans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr

Political Naivete 

 

The left has always and will always fail – taking over when surpluses accumulate, to disseminate them evenly within a system, to preserve some parity.
If they remain in power for too long, then deficits will undoubtedly make the right necessary.
They are the political expression of Nihilism – detached, romantic, words void of connection to reality – naive idealists, ranging from Marxists to Anarchists, and from Social liberals to Maoists.
Their detachment from reality results in a failure to apply their dogmas in a world indifferent to human fantasies, desires, hopes. 
Nihilism, and its branches of Abrahamism and secular Humanism/Marxism, are impotent, useless outside human minds, and by extension manmade environments – socioeconomic systems. Environments created, in accordance with human ideals, and maintained with constant human interventions upon natural processes. 
Within this context does the magical effect of words apply, and it is only there that words can be arranged in any sequence imaginable, if they simply trigger the desired psychological reaction in the listener, soon to be follower.
Soviet Union fell, China has had to arrange a contradicting sub-system to survive, as Judeo-Christians/Muslims must contradict their own beliefs to survive within world, and the modern secular variant of the same dis-ease?
Well, he must lie, first to himself and then to those he seeks approval from, from those he depends upon, and maintain a reciprocal relation of need with.
Nihilism, in its most current variant, its last (Modern), is duplicitous. 
Its words never coincide with its actions, because if it were to remain true to its own declared principles, it would perish in a world it denies, and claims to be its own creation.
Judaism had to create a postponed, validation, and is now dealing with the paradoxes its own power founded on chosen to suffer is presenting. Obsessive hedonism has to be justified by the eternal victims.
Christianity has been exposed from behind its Hellenic covering, Islam struggling to find its own masks.
Marxism could not secularize Abrahamism with its naive conception of human nature. 
Humanism in the throes of identity crisis is cutting at its own legs, hoping technologies will soon be available for an efficient prosthetic to substitute for it.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr

Alchemy

 

Positive/Negative only have meaning in relation to the individual, to an organism that is aware, and cares for its own well-being, and its course within the kosmos.

There is no positive/negative outside perceptions, organisms, life.

What they usually mean is more or less beneficial to the organism.

If we wish to objectify them, they represent energies - on the positive all that adds to the organism, and on the negative all that subtracts.

 

Converting the negative to a positive demands a shift in perspective.

In all negative circumstances there is always a positive probability.

Seek it, in all negativity.

When your original goal is impossible, find a alternate - rescue the time, energy already invested in a pursuit, by refocusing direction.

Find a reward in every loss; the good in every bad.

Waste no moment in space/time, no experience, no event in your life.

Wring it of every last drop it contains. 

In every loss, find a small gain.

In every defeat, find a small victory.

 

If nothing is present, find it in the experience itself. 

Wear your scars with pride.

Recall your errors with mirth.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Satyr

Balancing Act

 

In the "game" of sexual relations a basic fact must be taken into consideration.

A woman is attracted to masculine strength - mental and physical.

Her attraction is accompanied by anxiety, because of the difference in potentials and the intrusive nature of the act of copulation.

 

To decrease her natural anxiety, making reproduction possible, she needs to find a man's weakness.

She demands of a man to show it to her, and only to her.

An act of intimacy.

 

The problem is, that if a man shows too much weakness, the woman begins to lose sexual interest in him.

The reason is, that a female's nature, attracted as it is to strength/power, is excited by it - sexually aroused, to make penetration possible.

But if a male shows weakness superior to what she acknowledges in herself, then she perceives him as beneath her.

She may wish to be his friend, may like him, but will not be sexually aroused. He will no longer excite her. 

 

But this is hard to discern.

Not how weak the female is, in relation to the male, but how weak she perceives herself as being - know thyself.

 

It is preferable not to risk crossing such a fine line.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΤΟ HELLENISM.NET!

Εάν σας ενδιαφέρει να γίνετε ενεργό μέλος του Hellenism.Net σαν moderator στο forum, ή αν σας ενδιαφέρει να γράφετε άρθρα/κείμενα στους λογαριασμούς Facebook, Twitter και Google+ του Hellenism.Net, ή αν ασχολείστε με προγραμματισμό ιστοσελίδων, τότε επικοινωνήστε μαζί μας!

Χρειαζόμαστε εθελοντές για να κρατησουμε το  Hellenism.Net ζωντανό!

Follow us

Hellenism.Net Facebook Feed

×